ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ການສ້າງກຸ່ມຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍໄດ້ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາບັນດາກຸ່ມການຜະລິດແລະໄດ້ສຸມທຶນຮອນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການລ້ຽງສັດຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບ່ອນ ແລະຫັນຈາກການລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດມາເປັນການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ, ລ້ຽງເປັນກຸ່ມ ແລະລ້ຽງແບບທອມ.
ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2021, ສະຫາຍ ບຸນຈັນ ສີວົງພັນ ເລຂາພັກແຂວງ ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະບໍລິ ຫານງານພັກແຂວງ ແລະ ຜູ້ແທນສົມບູນແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່າວວ່າ: ແຂວງຊຽງຂວາງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.992 ກມ2, ພູມສັນຖານສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພູດອຍເຊິ່ງກວມເຖິງ 90% ຂອງເນື້ອທັງໝົດ, ພູພຽງກວມ 9% ແລະ ທົ່ງພຽງກວມ 1%, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວກະສິກອນ(ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ), ມີເນື້ອທີ່ກະສິກໍາປະມານ 610.426 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະມີທົ່ງຫຍ້າທໍາມະຊາດໃນເຂດພູພຽງທີ່ສາມາດລ້ຽງສັດປະ ມານ 551.000 ເຮັກຕາ.
ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີX ຂອງພັກແລະມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ VII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍຕິດພັນກັບ ຄໍາຂວັນ: “ຍົກສູງຄວາມສາມາດເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າຂອງພັກ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີປອງບັນດາເຜົ່າ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວິລະຊົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແຂວງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມທິດຍືນຍົງ”, ໄດ້ກໍານົດທິດທາງແຜນງານ 3 ບູລິມະສິດເຊັ່ນ: ການປູກ-ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າເປັນບູລິມະສິດທີ 1, ການບໍລິການແລະການທ່ອງທ່ຽວເປັນບູລິມະສິດທີ 2 ແລະ ອຸດສາຫະກໍາການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນບູລິມະສິດທີ 3.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງຄໍາຂວັນແລະ 3 ບູລິມະສິດດັ່ງກ່າວ, ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງໄດ້ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາບັນດາກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ໄດ້ສຸມທຶນຮອນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການລ້ຽງສັດຕາມທ່າ ແຮງຂອງແຕ່ລະບ່ອນ, ຫັນຈາກການລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດມາເປັນການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ, ລ້ຽງເປັນກຸ່ມ ແລະລ້ຽງແບບທອມ.ມາຮອດປັດຈຸບັນມີສັດທັງໝົດ 1,77 ລ້ານໂຕ,ໃນນັ້ນມີຄວາຍ 48.827 ໂຕ, ງົວ 159.625 ໂຕ, ມ້າ 5.274 ໂຕ, ໝູ 131.449 ໂຕ, ແກະແລະແບ້ 32.696 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 1,37 ລ້ານໂຕ, ໄດ້ປັບປຸງທົ່ງຫຍ້າໄດ້ທັງໝົດ 22.101 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 94,31% ຂອງທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ.ທຶນທີ່ນຳໃຊ້ທັງໝົດແມ່ນ 537,3 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ທຶນຂອງລັດ 4,73 ຕື້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າແລະກູ້ຢືມ 279 ຕື້ກີບ, ທຶນເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ 253,57 ຕື້ກີບ, ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນຟາມບໍລິສັດພັດທະນາກະສິກໍາລາວ-ຍີ່ປຸ່ນຫຸ້ນສ່ວນກັບບໍລິສັດ ວີນາມິວ ສສ.ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີງົວທັງໝົດ 2.194 ໂຕ. ຂະນະດຽວກັນ, ສິນຄ້າຂາອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ສັດລ້ຽງ, ແຮ່ທາດແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ; ສິນຄ້າຂາເຂົ້າປະຕິບັດໄດ້ 900,93 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 37,05% ຂອງແຜນການ 5 ປີ, ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 39,53%.
ພ້ອມກັນນີ້, ສະຫາຍ ບຸນຈັນ ສີວົງພັນ ໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບການປູກ-ການປຸງແຕ່ງຊາພູສັນເປັນສິນຄ້າຢູ່ໃນບັນດາກຸ່ມບ້ານ, ເຊິ່ງເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2001-2007, ເຊິ່ງພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກແລະການປຸງແຕ່ງຊາຢູ່ເມືອງແປກເຊິ່ງຈັດແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມບ້ານຄື: ກຸ່ມບ້ານຍອດປຽງ, ກຸ່ມບ້ານອໍອັນ, ກຸ່ມບ້ານຕ້າແລະກຸ່ມບ້ານໜອງລວມມີ 144 ຄອບຄົວ, ມີເນື້ອທີ່ປູກຊາລວມທັງໝົດ 323 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເກັບຍອດຊາດິບມາປຸງແຕ່ງໄດ້ 85.623 ໂຕນຕໍ່ປີ, ປຸງແຕ່ງເປັນຊາແຫ້ງເພື່ອສົ່ງອອກເປັນສິນຄ້າໄດ້ 31.938 ໂຕນຕໍ່ປີ, ລວມລາຍຮັບທັງໝົດ 5,74 ຕື້ກີບ.ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 28,7 ຕື້ກີບ, ມີຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍທັງພາຍໃນແຂວງ, ຕ່າງແຂວງ 20% ແລະຕ່າງປະເທດ 80% ສ່ວນໃຫຍ່ ສປ ຈີນ.
ນອກຈາກການປູກຊາແລະປຸງແຕ່ງຊາເປັນສິນຄ້າແລ້ວປະຊາຊົນ 4 ກຸ່ມບ້ານຍັງໄດ້ເຮັດການຜະ ລິດປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ເຮັດສວນສະຕໍເບີລີ, ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກຊະນິດຕ່າງໆສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຕື່ມອີກ.ປັດຈຸບັນ, ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ລູກຫລານມີວຽກເຮັດໃນເວລາຫວ່າງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ມີທຶນສົ່ງໃຫ້ລູກຫລານສຶກສາຮ່ຳຮຽນວິຊາສະເພາະດ້ານຕ່າງໆໄດ້, ພ້ອມນີ້ເຮັດໃຫ້ບ້ານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ.
Loading...