ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ໂດຍ: ວັນເພັງ
ວຽກງານການສ້າງໂຄງລ່າງ-ພື້ນຖານ ເປັນໜຶ່ງວຽກງານສຳຄັນບຸລິມະສິດ ທີ່ລັດຖະບານ ກໍຄືຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ຖືສໍາຄັນພ້ອມຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ກາລະໂອກາດທີ່ຕັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ໂດຍສະເພາະຈະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ-ຍົກລະດັບ-ຟື້ນຟູ ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງບົກ ທີ່ເປັນຕາໜ່າງນອນໃນບັນດາແລວເສດຖະກິດ ຕາມມາດຕະຖານຂອງ ASEAN ໃຫ້ໄດ້ 1.700 ກິໂລແມັດ (ກມ) ໂດຍການສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ແຕ່ ກມ 71-ກມ 346, ທາງເລກ 13 ເໜືອ (ສີໄຄ-ສີເກີດ), ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງລາວ-ໄທແຫ່ງທີ V (ປາກຊັນ-ບຶງການ) ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງກ້ອນຕື້ນ-ຫ້ວຍແກ້ວໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້. ພ້ອມນັ້ນ, ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຟື້ນຟູ ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຫືອງ ທີ່ເປັນຊາຍແດນທາງນໍ້າລະຫວ່າງປະເທດລວມມີ: ທ່າເຮືອ, ຄອງເດີນເຮືອ ແລະ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ໄດ້ລົງມືພັດທະນາທ່າເຮືອຊຽງກົກ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອຈະເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາກເໜືອ; ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ນໍ້າເຫືອງ ທີ່ເປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ນໍ້າສາຂາ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາເຂດນ້ຳແດນດິນ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ ຕາມແຜນທີວາງໄວ້ຮອດປີ 2025 ພ້ອມກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນໃຫ້ບັນລຸ 514 ກມ; ສືບຕໍ່ພັດທະນາເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດທີ່ລັດຖະບານຮັບຮອງເປັນຕົ້ນໃຫ້ສາມາດໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟແຕ່ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ຫາ ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ລວງຍາວ 139,18 ກມ ໃນປີ 2025.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານທາງລົດໄຟ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ; ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຟື້ນຟູ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາບັນດາສະໜາມບິນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆດ້ານການ ບິນ ໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍຈະສູ້ຊົນໃຫ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ ICAO ໃນປີ 2025; ສືບຕໍ່ພັດທະນາບັນດາຕົວເມືອງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 3 ນະຄອນ ແລະ ຕົວເມືອງຕາມແລວອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS) ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງທາງດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີສະໜາມກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຖືກຫຼັກອະນາໄມ ແລະ ມີລະບົບການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນທີ່ເໝາະສົມ; ສືບຕໍ່ການພັດທະນາລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ທີ່ເປັນວຽກບຸລິມະສິດໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG 6.1, SDG6.2 & SDG6.3) ໂດຍຈະສູ້ຊົນໃຫ້ສາມາດສະໜອງນໍ້າປະປາ ໃຫ້ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງໄດ້ 85% ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.