ຊຸດຝຶກອົບຮົມນັກເດີນສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳ ຄັ້ງທີ່ 3 ຂັ້ນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ​ ໃນວັນທີ​ ​26​ ຕຸລານີ້ 2020,​ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີຄະນະຊີ້ນຳ ແລະນັກເດີນສຳຫຼວດຈາກບັນດາເມືອງ ແລະນະຄອນ ຫຼວງພະບາງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ກ່າວໄຂຊຸດຝຶກອົບຮົມວ່າ: ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການສະໜອງ ຂໍ້ມູນຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ກໍ່ຄືກະກຽມການສ້າງແຜນ 5 ປີຄັ້ງທີ່ IX ໂດຍຕີລາຄາ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025, ຕາມຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖິຕິກະສະກຳ ແລະຊົນນະບົດ (GS) ຂອງໂລກ, ໃນການສ້າງແຜນຍຸດ​ທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ (SPAR)

ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນທຸກໆ 10 ປີ, ໂດຍເລີ້ມຂື້ນຄັ້ງທີ່ 1 ໃນປີ 1998-1999, ຄັ້ງທີ່ 2 ໃນປີ 2010-2011 ແລະຄັ້ງທີ່ 3 ໃນປີ 2019​-2020 ເພື່ອຕິດຕາມໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານກະ​ສິກຳ ໃນຮອບ 10 ປີຜ່ານມາເຊັ່ນ: ຈຳນວນຄົວເຮືອນກະ​ສິກຳ, ຈຳນວນສັດລ້ຽງ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະອຸປະກອນເຄື່ອງມືກະສິກຳ, ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ-ປຸຍ, ນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງ​ງານ, ການຄອບຄອງດີນ, ເນື້ອທີ່ປູກພືດຜັກຕ່າງໆ, ການນຳໃຊ້ການປະມົງ, ປ່າໄມ້, ລາຍຮັບຈາກກະສິກຳ ແລະອື່ນໆ. ເພື່ອຜະລິດຕົວຊີ້ບອກສະຖິຕິ ທີ່ສຳຄັນ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກໍ່ຄືແຜນພັດທະ​ນາຂະແໜງກະສິກຳໃນລະດັບທ້ອງຖີ່ນ ແລະລະດັບປະ​ເທດ, ຮັບໃຊເໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເງື່ອນໄຂການເປີດກວ້າງ ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດ ເພື່ອສຳຫຼວດ ອອກແບບ ຕົວແທນ ແລະສຳຫຼວດສະເພາະໃດໜື່ງໃນຕໍ່ໜ້າ ຢ່າງເປັນລະບົບ.

ສຳລັບການເດີນສຳຫຼວດໃນທົ່ວແຂວງ ຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນວັນທີ່ 5 ທັນວາ 2020, ຊຸດກອົບຮົບຄັ້ງນີ້ ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 10 ວັນຈື່ງຈະສຳເລັດ.

Loading...