ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ດອກແຄຂາວ ແລະ ດອກແຄແດງ ມີປະໂຫຍດຫລາຍກ່ວາທີ່ຄິດ

ໃບ: ຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂ້ຫວັດ ແລະ ຖອນພິດໄຂ້ ແກ້ໄຂ້ປ່ຽນລະດູ ຕະຫຼອດຈົນຊ່ວຍຂັບພິດ ແລະ ຖອນພິດ ໃຫ້ຣົດຈືດມັນ

ດອກ: ຊ່ວຍແກ້ອາການໄຂ້ປ່ຽນລະດູ ໃຫ້ຣົດຫວານເຢັນ

ເປືອກຕົ້ນ: ຊ່ວຍໃນການຄຸມທາດແກ້ບິດມູກເລືອດ ຕະຫຼອດຈົນຊ່ວຍລ້າງບາດແຜ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປົວບາດແຜທັ້ງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ຣົດຝາດ