ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ
( 02 ທັນວາ 1975 – 2020 ) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ຖະໜົນໄຜ່ໜາມຕູ້ໄປສະນີ 310

Lao National Radio, Phaynam Rd, P.O BOX 310

ພະແນກອິນເຕີເນັດ-ວາລະສານ: (856-21) 243250

ພະແນກຫ້ອງການ-ການຕະຫລາດ:  (856-21) 212435

ພະແນກຂ່າວ: (856-21) 212468

Fax: (856-21) 212430

E-mail: info@lnr.org.la

laonradio@gmail.com

www.lnr.org.la

Contact Us
First
Sending