ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ທັງໝົດ 38 ຄົນ.

Loading...