ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຖະໜອມສາຍຕາໂດຍການກິນໝາກມ່ວງ

ໃນປະຈຸບັນການເຮັດວຽກໃນອາຊີບຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຫລີກເວັ້ນໄດ້ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ເຊິ່ງການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີດົນໆຈະເຮັດໃຫ້ສາຍຕາຂອງເຮົາເມື່ອຍ ແລະ ເສື່ອມປະສິດທິພາບໄວກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ເບິ່ງແຍງສາຍຕາຈິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະສາຍຕາເປັນອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ໝາກມ່ວງກໍ່ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ບຳລຸງສາຍຕາໄດ້ດີເພາະໝາກມ່ວງປະກອບມີວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມິນອີ ແລະ ເບຕາແຄໂຣທີມ. ສານທັງສາມຊະນິດຈະເປັນໂຕຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາເສື່ອມ. ທ່ານຈິ່ງຄວນກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີສານດັ່ງກ່າວນີ້ປະສົມຢູ່ຈຶ່ງດີຕໍ່ສາຍຕາບໍ່ແມ່ນວ່າຈະກິນແຕ່  ໝາກມ່ວງ.