ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຖົ່ວຂຽວມີປະໂຫຍດ

  1. ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມດັນຂອງເລືອດ
  2. ຊ່ວຍຫລຸດລະດັບນໍ້າຕານ ແລະ ເບົາຫວານໄດ້ດີ
  3. ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ
  4. ຊ່ວຍບໍາລຸງຕັບ
  5. ຊ່ວຍຫລຸດອາການມີຜົດຜື່ນ