ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ທລຍ ຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານ 2 ຕື້ 600 ລ້ານກີບ ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນ ເມືອງ ໃໝ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ເມືອງ ໃຫມ່, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ 8 ໂຄງການຍ່ອຍຈາກກອງທຶນຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ທລຍ ໃນປີ 2017 ກົງກັບຮອບວຽນທີ 14, ກວມເອົາ 3 ຂະແຫນງການ ຄື: ສຶກສາທິການ 5 ໂຄງການ, ສາທາລະນະສຸກ 2 ໂຄງການ ແລະ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 1 ໂຄງການ ຄາດວ່າຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທັງຫມົດ 2 ຕື້ 600 ລ້ານກີບ. ທຸກໂຄງການຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2017.

ທ່ານ ທອງຄູນ ໄຊຍະຄອນ, ຮອງເຈົ້າເມືອງຯ ໃໝ່, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທຶນຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ເຂົ້າໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ເມືອງ ໃຫມ່ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດໄປແລ້ວ 52 ໂຄງການຍ່ອຍ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດເກືອບ 10 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 4 ຂະແໜງການ ຄື: ສຶກສາທິການ 21 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກ່ວາກີບ, ສາທາລະນະສຸກ 14 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກ່ວາກີບ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 14 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະ ກະສິກຳ 3 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ ຊຶ່ງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນກຸ່ມບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບການປັບປຸງນັບມື້ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເມືອງ ໃໝ່ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 7 ເມືອງຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເມືອງທຸກຍາກທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດ, ທົ່ວເມືອງມີ 10 ກຸ່ມບ້ານ, 88 ບ້ານ, ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 26,000
ກ່ວາຄົນ, ຍິງ  23,000 ກ່ວາຄົນ. ອີງຕາມຜົນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 4 ປີ 2015 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມືອງ ໃໝ່ ເປັນເມືອງທີ່ມີຜູ້ທຸກຍາກຫລາຍກ່ວາເມືອງອື່ນຯ ພາຍໃນ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໂດຍມີຜູ້ທຸກຍາກທັງໝົດ 7,523 ຄົນ ຫລື ປະມານເກືອບ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ມີພາຍໃນເມືອງ.