ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 109/ຫກ, ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2023, ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສະຕິລະມັດລະວັງຕົວ ໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ນຳນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

Loading...