ໃນຊ່ວງໄລຍະວິກິດທາງດ້ານເສດກຖະກິດ ໂຄວິດ -19 ມີຫຼາຍອາຊີບທີ່ຈະຕ້ອງປິດຕົວລົງ ແລະ ກໍ່ມີຫຼາຍທຸລະກິດທີ່ຍັງຢູ່ໄດ້ໃນຊ່ວງວິກິດແບບນີ້້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ແຕ່ທຸລະກິດການລ້ຽງປາ ຂາຍເປັນສິນຄ້າກັບບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານລາຄາຫຼາຍປານໃດ,

ຕາມການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ -19 ໃນຂົງເຂດກະສິກຳໃນເທດສະບານແຂວງອຸດົມໄຊ ເຫັນວ່າ ທຸລະກິດການລ້ຽງປາ  ກັບບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍປານໃດ  ນາງບຸນມີ ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງປາຂາຍຢູ່ບ້ານບໍ່ເມືອງໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີທັງໝົດ 8 ໜອງ ມີປາທັງໝົດ ປະມານ 30 ກ່ວາໂຕ່ນ ທີ່ຈະໄດ້ເລີ້ມຈຳໜ່າຍໃນເດືອນ ມີຖູນາ 2020 ນີ້   ແລະ ໃນຊ່ວງວິກິດແບບນີ້ ກໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານການກິນສຳລັບກຳມະກອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນໄດ້ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກໄປທາງໃດ ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທຸກຢ່າງ ແລະ ການຈຳໜ່າຍປາ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ສຳລັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບລາຄາປາແມ່ນບໍ່ມີຫຼາຍ ເພາະວ່າ ໃນຊ່ວງປະຕີບັດຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຢຸດເກືອອາຫານໃນຊ່ວງທີ່ມີການປະກາດປິດເມືອງ ເພື່ອລໍຖ້າຂາຍໃນຊ່ວງທີ່ເພີ່ນມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນ,

ນາງບຸນມີ ຍັງໃຫ້ຮຸ້ຕື່ມວ່າ  ນອກຈາກການລ້ຽງປາແລ້ວ ໃນປີຜ່ານມາຄອບຄົວແມ່ນໄດ້ເຮັດກິດຈະການລ້ຽງໝູແບບເປັນຟາມ ແຕ່ກັບຖືກໂຣກລະບາດ ພະຍາດອາຟິກາໝູລະບາດໝັກໃນປີ 2019 ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂ້າໝູໃນຟາມຈົນໝົດ 1 ພັນກ່ວາໂຕ, ເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນ 2 ຕື້ກ່ວາກີບ, ແລະ ຍັງມາພົບກັບພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19 ຕື່ມອີກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການນຳເອົາແນວພັນໝູຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງແກ່ຍາວມາຈົນທຸກມື້ນີ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ທໍ້ໃຈ ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ປັບປຸງຟາມ ເຊັ່ນ ອານະໄມ ຂ້າເຊື້ອ ແລະ ກະກຽມສະຖານທີ່ເພື່ອລ້ຽງໝູຕໍ່ໄປ ໃນອາຄົດ.

ຂ່າວ: ແສງອາທິດ

Loading...