ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ທົດລອງຂ່າວ ເຊື່ອມກັບ Facebook

ຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນ, ພໍຮອດລະດູຝົນ ເປັນລະດູການ ຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະເພາະແມ່ນການປູກພືດຕ່າງໆ, ບັນດາຊາວໄຮ່ຊາວນາ ຕ່າງກໍ່ພາກັນທຳການປຸກຝັງ.  ດັ່ງນັ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວໄປ-ມາຂອງພະສົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄປເທດສະໜາ ສັ່ງສອນປະຊາຊົນ ຫຼືໄປທຳກິດຂອງສົງ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຍ່າງ ໄປຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ກໍໄດ້ຢຽບຖືກເຄື່ອງປູກຂອງຝັງຂອງປະຊາຊົນ ຈົນຖືກຕຳໜິສົ່ງຂ່າວ ແລະເລື່ອງດັ່ງກ່າວກໍຖືກໄປຂາບທູນພະພຸດທະເຈົ້າ (ພຸດທະການຕອນຕົ້ນ ພະສົງຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າພັນສາ).