ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈັດກອງປະ​ຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 16 ມິນາ 2020  ທີ່ ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ICTC ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ມີຮອງປະທານຜູ້ປະຈໍາການຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມີຄໍາເຫັນວ່າ:  ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການປະເມີນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍຄະນະກຳມະການນະໂຍບາຍເພື່ອການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  ໃນປີ 2021, ທັງເປັນການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການກ້າວສູ່ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ໄລຍະພາຍຫຼັງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ເພື່ອແນໃສ່ການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງບັນດາຂະແໜງການ ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືແນວທາງໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາຂອງລາວ ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ກັບມາຕົກຢູ່ໃນສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາອີກ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບກົນໄກຂະບວນການທົບທວນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງຄະນະກໍາມະການນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດ, ຮັບຟັງຄວາມພ້ອມ ແລະ ການກະກຽມຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສໍາລັບຂະບວນການທົບທວນ ຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2021 ແລະ ການລາຍງານສະພາບລວມດ້ານສະຖິຕິຂອງບັນດາ 3 ເງື່ອນໄຂໃນການປະເມີນເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຄື: ດັດສະນີຍອດລວມລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ, ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ ແລະ ດັດສະນີຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ​ແລະ ​ປຶກສາ​ຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ລາວໄດ້ປະເຊີນໃນການກຽມພ້ອມສຳລັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກະສິກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນເສຍຂອງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມພາຍຫຼັງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ບັນດາມາດຕະການສະໜັບສະໜູນທີ່ຈຳເປັນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງທິດທາງ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຈະຕ້ອງນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 

Loading...