ທ່ານ ສາມາດມາຮັບວັກຊີນ ເຂັມທີ 2 ກ່ອນເວລານັດໝາຍ ເພື່ອຈະໄດ້ສ້າງພູມຕ້ານທານຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມສະຖານທີ່ລຸ່ມນີ້:
– ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ
– ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ
– ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ
– ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ
– ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ໜອງພະຍາ
– ໂຮງໝໍເດັກ
– ໂຮງໝໍເມືອງທຸກເມືອງ
Loading...