ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ສະໄຫມທີ 13 ຂອງສະພາປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ສປ ຈີນ ໄດ້ພິຈາລະນາບົດສະເຫນີ ທີ່ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຈາກຄະນະກໍາມະການປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະພາປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ສປ ຈີນ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລະບອບການເລືອກຕັ້ງຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ (ສະບັບຮ່າງ)”. ນາງ ຫລີນເຈີ້ນເຢີເອີ ຜູ້ວ່າການບໍລິຫານເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 5 ວ່າ, ນາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ ເຄົາລົບ ສິດນໍາພາຂອງສູນກາງໃນການປັບປຸງລະບອບການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ອົງການປົກຄອງຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກັງ ຈະສົມທົບປະສານງານກັບລັດຖະບານສູນກາງຢ່າງຮອບດ້ານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປັບປຸງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຜ່ານການຕັ້ງກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອປະຕິບັດຫຼັກການ “ຜູ້ຮັກຊາດປົກຄອງ ຮົງກົງ”.
ນາງ ຫລີນເຈີ້ນເຢີເອີ ໄດ້ປະກາດຄໍາຖະແຫຼງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: “ຜູ້ຮັກຊາດປົກຄອງ ຮົງກັງ” ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລະບອບລັດຖະທໍາມະນູນຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ ຢ່າງເຕັມທີ່. ກົດຫມາຍພື້ນຖານໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ ເປັນສ່ວນປະກອບຫນຶ່ງທີ່ແຍກອອກບໍ່ໄດ້ຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາາຊົນຈີນ, ແລະ ເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ ເປັນເຂດບໍລິຫານທ້ອງຖິ່ນຫນຶ່ງທີ່ມີອໍານາດປົກຄອງເອງຢ່າງສູງໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ, ຂຶ້ນໂດຍກົງກັບລັດຖະບານສູນກາງຈີນ. ຜູ້ວ່າການບໍລິຫານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກົງຕໍ່ລັດຖະບານປະຊາາຊົນສູນກາງ ແລະ ເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ.
ນາງ ຫລີນເຈີ້ນເຢີເອີກ່າວວ່າ, ໂດຍພາຍໃຕ້ລະບຽບລະບອບລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ລະບອບການເມືອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຮຽກໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຄົນນັ້ນຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັກຊາດ ນີ້ເປັນສິ່ງແນ່ນອນຢ່າງເດັດຂາດ. “ຜູ້ຮັກຊາດປົກຄອງ ຮົງກົງ” ເປັນເງື່ອນໄຂຈໍາເປັນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ຫນຶ່ງປະເທດສອງລະບອບ” ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ, ສໍາລັບຜູ້ປົກຄອງຮົງກົງ ນອກຈາກຜູ້ວ່າການບໍລິຫານ ແລະ ຂ້າລັດຖະການຂອງອົງການບໍລິຫານແລ້ວ, ຍັງປະກອບມີສະມາຊິກສະພາຂອງອົງການຕັ້ງກົດຫມາຍ, ນາຍສານຂອງອົງການຕຸລາການ, ສະມາຊິກສະພາເຂດເມືອງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນອົງການອໍານາດໃນພາກພື້ນ ແລະ ລັດຖະກອນ.
ນາງກ່າວວ່າ, ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ ຮົງກົງ ໄດ້ເກີດມີສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີຜົນດີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ຫນຶ່ງປະເທດສອງລະບອບ”, ຍັງເກີດມີພວກໂຄສະນາປ່າວຮ້ອງ “ຮົງກົງເອກະລາດ”, ຈັດຕັ້ງການຕໍ່ຕ້ານກັບການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ, ຈົນກະທັ້ງ ຍັງມີພວກສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບກໍາລັງພາຍນອກ ເພື່ອສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ. ຖ້າບໍ່ປາບປາມໄວ້ທັນ, ກໍາລັງຕໍ່ຕ້ານຈີນ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນຮົງກົງດັ່ງກ່າວ ຄົງຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບການເມືອງຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ ໂດຍຜ່ານການເລືອກຕັ້ງ, ເຂົ້າມາທໍາລາຍຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງ ຮົງກົງ, ເຮັດໃຫ້ “ຫນຶ່ງປະເທດສອງລະບອບ” ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ.
ນາງ ຫລີນເຈີ້ນເຢີເອີຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ນາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງພິເສດ ຮົງກົງ ເຄົາລົບ ສິດນໍາພາຂອງສູນກາງໃນການປັບປຸງລະບອບການເລືອກຕັ້ງຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ ຢ່າງເຕັມທີ່, ພ້ອມ ເຫັນດີຮ່ວມກັນຕໍ່ 5 ຫຼັກການອັນສໍາຄັນໃນຄໍາອະທິບາຍຂອງ ທ່ານ ຫວາງ ເສີນ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະພາປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ສປ ຈີນ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລະບອບການເລືອກຕັ້ງຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງ. ອົງການປົກຄອງຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຈະສົມທົບປະສານງານຢ່າງຮອບດ້ານ, ປະຕິບັດມາດຕະການປັບປຸງຢ່າງມີປະສິດທະຜົນໂດຍຜ່ານການຕັ້ງກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນ, ຍຶດຫມັ້ນປະຕິບັດຫຼັກການ “ຜູ້ຮັກຊາດປົກຄອງ ຮົງກົງ”.
Loading...