ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ນ້ຳກັດຢໍລະປ່າຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາໃນປີ 2021

ນ້ຳກັດຢໍລະປ່າເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຜູ້ຄົນນັກປະຈົນໄພທັງພາຍໃນປະເທດ  ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ ປະທານບໍລິສັດ ແຟເຊັດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ສຳປະທານຕາດນ້ຳກັດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ ການພັດທະນາແມ່ນໄດ້ເຮັດໄປຕາມແຜນແມ່ບົດຂອງການພັດທະນາທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນແຕ່ໄລຍະ ກໍ່ຄືການພັດທະນາ ລີສອດ ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ແບບຄົບວົງຈອນ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2021 ນີ້ຈະໃຫ້ມີຫ້ອງພັກຈຳນວນ 200 ຫ້ອງ ແລະ ເຕັ້ນຈຳນວນ 300 ເຕັ້ນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ແບ່ງອອກເປັນໂຊນ ແລະ ເປັນແຕ່ລະປະເພດຫ້ອງນອນ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ເພື່ອກຽມຕ້ອນຮັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ ການພັດທະນານີ້ກໍ່ເພື່ອຮອງຮັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວໃນຫຼາຍລະດັບ ເຊິ່ງຫ້ອງພັກໃນລີສອດແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນທີ່ 70 ໂດລາ ຫຼື ປະມານ 560,000 ກີບ ສູງສຸດແມ່ນ 350 ໂດລາ ຫລືປະມານ 2,800,000 ກີບ ເຊິ່ງໃນນີ້ແມ່ນລວມທັງກິດຈະກຳ ແລະ ອາຫານໃນແຕ່ລະມື້, ເພາະວ່າທາງລີສອດແມ່ນໄດ້ຂາຍຫ້ອງພັກເປັນແບບແພັກເກັດ ເຊິ່ງລວມທັງລົດຮັບສົ່ງແຕ່ສະໜາມບິນ ແລະ ກິດຈະກຳທົວຕ່າງໆຕື່ມອີກ.   ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ນອກຈາກການພັດທະນາໃນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລ້ວຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະນັກງານບໍລິການນຳທ່ຽວ, ພະນັກງານອານາໄມ, ພໍ່ຄົວ, ພ້ອມທັງຮັບເອົາປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳໃນເຂດຕີນພູປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີຜີ ເຂົ້າເຮັດວຽກງານໃນລີສອດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄົນໆນັ້ນເພື່ອໃຫ້ເຂົາມີອາຊີບ ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ໂດຍ: ແສງອາທິດ