ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຜົາຜານໄຂມັນ

ນໍ້າມັນໝາກພ້າວບໍລິສຸດ ມີຄຸນສົມບັດ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຢາກອາຫານໄດ້ດີກ່ວາໄຂມັນຊະນິດອື່ນ, ຊ່ວຍເລັ່ງຂະບວນການເຜົາຜານພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄທລອຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວ ຈຶ່ງບໍ່ສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍກັບມາເປັນປົກກະຕິ ຜິວພັນຜ່ອງໃສ ແລະ ຊ່ວຍຂັບຖ່າຍຂອງເສຍທີ່ຕົກຄ້າງ.