ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ນໍ້າມັນໝາກພ້າວຕົວຊ່ວຍສຸຂະພາບດີທີ່ຫລາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ

ປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບ

– ຄວນກິນມື້ລະປະມານ1-2ບ່ວງ

– ຫລຸດຄວາມສ່ຽງໂຣກເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ມະເຮັງ

– ຫລຸດການອັກເສບ ແລະ ຕິດເຊຶື້ອ

– ກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍ

– ບໍາລຸງກໍາລັງ

– ໃຊ້ນໍ້າມັນໝາກພ້າວບ້ວນປາກ ແລະ ຄໍ 15-20 ນາທີ ຕອນເຊົ້າ ຊ່ວຍກໍາຈັດແບັກທີເຣຍເພື່ອສຸຂະພາບປາກທີ່ດີ

ປະໂຫຍດດ້ານຄວາມງາມ

– ໝັກຜົມ ບໍາລຸງເສັ້ນຜົມ

– ຫລຸດຮອຍຄໍ້າກ້ອງດວງຕາ

– ໃຊ້ແທນລິບບາມ

– ໃຊ້ເປັນນໍ້າມັນນວດຕົວ

– ລ້າງເຄື່ອງສໍາອາງ

– ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມວາວໃຫ້ຜິວໜ້າ

– ບໍາລຸງເລັບ

– ຂັດຜິວກາຍ