ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ນໍ້າສະໝຸນໄພມີປະໂຫຍດ

* ນໍ້າຜັກໜອກ: ມີລິດເຢັນ ຊ່ວຍຂັບລົມ, ຂັບຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ

* ນໍ້າກະຈ໊ຽບ: ເປັນເຄື່ອງດື່ມດັບກະຫາຍ, ຊ່ວຍບໍາລຸງດວງຕາ, ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ

* ນໍ້າຂີງ: ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ, ແກ້ປວດຮາກ, ຊ່ວຍຂັບລົມ, ແກ້ທ້ອງອືດ

* ນໍ້າໝາກຕູມ: ເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ຂັບລົມໄດ້ດີ

* ນໍ້າອັນຊັນ: ເໝາະຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບການບໍາລຸງສາຍຕາ ແລະ ການໄຫລວຽນຂອງເລືອດ

* ນໍ້າຫົວສິງໄຄ: ຊ່ວຍບັນເທົາອາການທ້ອງອືດ, ຂັບເຫື່ອ, ຂັບຍ່ຽວ ແລະ ກໍາຈັດສານພິດໄດ້