ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ນໍ້າອຸ່ນປະສົມໝາກນາວ ເຊັດໂຕເດັກນ້ອຍ ຫລຸດໄຂ້ໄດເຖິງ 2 ເທົ່າ

ເຜີຍຜົນວິໄຈ ນໍ້າອຸ່ນປະສົມໝາກນາວ ເຊັດໂຕຫລຸດໄຂ້ໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍເດັກອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ ໄດ້ຜົນດີ ໄຂ້ຫລຸດລົງໄດ້ຫລາຍກ່ວາການໃຊ້ນໍ້າອຸ່ນຢ່າງດຽວເຖິງ 2 ເທົ່າ ສາມາດປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະໝອງຈາກອາການຊັກເນື່ອງຈາກໄຂ້ສູງໄດ້.

ວິທີການໃຊ້

ໃຊ້ໝາກນາວພັນແປ້ນຂຽວ 1 ໜ່ວຍ ຕໍ່ນໍ້າອຸ່ນອຸນຫະພູມ 38 ອົງສາ ປະມານ 2,000 ຊີຊີ ການຜ່າໝາກນາວຕ້ອງຜ່າຢູ່ກ້ອງນໍ້າ ແລະບີບກ້ອງນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນໍ້າມັນຈາກເປືອກນໍາ ຊຶ່ງກິ່ນຂອງນໍ້າມັນເປືອກໝາກນາວ ຈັດເປັນອະໂຣມາເທີຣາປີ ເພີ່ມການໄຫລວຽນເລືອດດີຂຶ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍສະບາຍຂຶ້ນ.