ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ຄົບຮອບ 65 ປີ ຢ່າງສຸດໃຈ

ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍໝັ້ນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິິເດັກ

ເພື່ອນໍາໃຊ້ກາລະໂອກາດພັດທະນາທ່າແຮງຂອງເດັກລາວແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລານີ້, ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນໂອກາດ ວັນສົນ ທິສັນ ຍາວ່າດ້ວຍສິດ ທິເດັກຄົບຮອບ 30 ປີ.

ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິ ການແຫ່ງຊາດເພື່ອ ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະເດັກ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ລາວມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກເຂົ້າໃນກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະນິຕິກຳພື້ນຖານໃນການປົກປ້ອງເດັກ ແຕ່ອີງຕາມການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບຊໍ້າຊ້ອນເຫັນວ່າ: ເດັກນ້ອຍລາວສ່ວນ ຫລາຍຍັງ ເປັນຜູ້ ດ້ອຍໂອກາດໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນ ຕົ້ນເດັກຂາດອາຫານຊໍ້າເຮື້ອ, ລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ, 5 ປີຍັງກວມ ອັດຕາສ່ວນສູງ ແລະອື່ນໆ, ສະນັ້ນຈີ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍີ່ງທີ່ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງສືບຕໍ່ປະກອບ ສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງ ເພື່ອພັດທະນາເດັກລາວ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ຮັບສິດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນສັງຄົມ.

ສໍາລັບຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງກໍ່ຄືປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະເດັກຕ້ອງສຸມ ໃສ່ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ປະກອບມີການລົງທືນໃສ່ວຽກກ່ຽວກັບສິດທະເດັກ, ໄວໝຸ່ມ ແລະຊາວໝຸ່ມ ໂດຍກຳນົດເປັນວຽກບູລິມະ ສິດໃນແຜນພັດ ທະນາເສດ ຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະເມືອງ, ການປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະ ເໜີແນະຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນປີ 2030 ໂດຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບໃນແຕ່ລະແຂວງຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ຫລຸດ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກຜົນສຳຫລວດດັດສະນີໝາຍປີ 2017, ໂດຍສຸມໃສ່ວົງຈອນຊີວິດ ແລະພິຈາລະນາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໄວໝຸ່ມຍິງ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກທຸກຄົນມີຖານະເທົ່າທຽມກັນໃນສັງຄົມ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ການ ເບີ່ງແຍງດູແລດ້ານສຸຂະພາບ, ໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ່ຍໃນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງພັກຂອງຊາດ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອ ປົກປ້ອງເດັກ ເມື່ອ ເດັກຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫລືຖືກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳຫລາຍຂື້ນ.

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດທີ່ກຳ ນົດສິດທິຂອງເດັກທາງດ້ານພົນລະເຮືອນ, ການ ເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະວັດທະ ນາທຳ. ສໍາລັບລາວໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ປີ 1991 ປະຈຸບັນມີປະເທດທີ່ເປັນພາຄີຕໍ່ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ 197 ປະເທດ.

 

ຂ່າວ;ພາບ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ