ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ເມສາ 2022, ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງຕົນຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ທີ່ຊັ້ນ 12 ໂຮງແຮມ ຄອນທິເນັນໂທ ພລາຊາ, ບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີທາ ພົມມະຈິດ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ທັງເປັນຜູ້ອໍາ ນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ PCD; ມີແຂກຖຶກເຊີນຈາກສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິ ສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນັນທະລັດ ທິລະກຸນ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ທ່ານ ອະໂນໄລ ສີຫາລາດ, ຫົວ ໜ້າຝ່າຍການເງິນຂອງບໍລິສັດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ຈາກຜູ້ອໍາ ນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ PCD ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:
– ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2020;
– ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການດໍາເນີນຂອງບໍລິສັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2021 ທີ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
– ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປະຈໍາປີ 2022;
– ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ອື່ນໆ.
Loading...