ບໍລິສັດ ລົດໄຟລາວ-ຈີນອອກ ແຈ້ງການຢຸດແລ່ນລົດຖ້ຽວ C84/83 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ຫຼວງພະບາງຊົ່ວຄາວໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2022.

Loading...