ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ແຂວງເຊກອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ທັງໜົດ 4 ຕົວເມືອງ, ມີ 145 ບ້ານ, ມີ 86 ພັນກ ວ່າຄົນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ລະດັບນ້ຳໄດ້ຫລຸດລົງ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ກໍຄື ເມືອງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ພວມເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄປຢູ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິ ໂພກ ເປັນຕົ້ນ ເຂົ້າສານ, ອາຫານແຫ້ງ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ອື່ນໆ ໄປແຈກຍ້າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນການ.

      ທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະໄລລຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍານີ້ວ່າ: ແຂວງເຊອງ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ສົ່ງຜົນເຮັດ ໃຫ້ເນື້ອທີ່ທຳ ການ ຜະລິດ, ຊົນລະປະທານ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ຕາຄ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຢ່າງ ໜັກ ໜ່ວງ, ລວມມູນຄ່າຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ 91 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນ, ເມືອງລະມາມ ມີມູນຄ່າເສຍຫາຍ ທັງໝົດ 13 ຕື້ກວ່າກີບ, ເມືອງທ່າແຕງ 7,4 ຕື້ກ່ວາກີບ, ເມືອງກະລືມ 50 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ເມືອງ ດັກຈຶງ 19 ຕື້ກວ່າກີບ. ຕໍ່ກັບບັນຫາຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ,ທາາງອຳນາດການປົກຄອງ ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ພວມພ້ອມກັນເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະບັນຫາ ນ້ຳກິນ, ນ້ຳໃຊ້, ແກ້ໄຂ ເສັ້ນທາງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຄັ້ງນີ້, ອຳນວຍ ຄວາມສະ ດວກທຸກເງື່ອນໃນການເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ໃຫ້ທັນການ ແລະ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ ສະພາບປົກ ກະຕິໂດຍໄວ.

      ສຳລັບທິດທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງກໍຄື ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈະ ໄດ້ ກຳນົດແຜນສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນ ເສຍ ຫາຍໃຫ້ລະອຽດຊັນເຈນ ເພື່ອລາຍງານຂໍ້ມູນເປັນຕົວເລກໃຫ້ຂັ້ນເທິງ, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ທີ່ມີ ການເປເພເສຍຫາຍ, ກະກຽມພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນການແກ້ ໄຂໃນໄລຍະຍາວ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ສະເໜີເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຄື ລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍ ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ ແລະ ສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບໄພ ໃນຄັ້ງນີ້, ຂໍນະໂຍບາຍເງິນກູ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳແກ່ຜູ້ປະສົບໄພ, ຢາປິນປົວພະຍາດ, ທຶນສ້າງຂົວ 7 ແຫ່ງ ຕາມເສັ້ນທາງ 7511 ແຕ່ແຂວງເຊກອງ ຫາ ເມືອງກະລຶມໃໝ່, ພ້ອມທັງ ທຶນຟື້ນຟູ-ບູລະນະໄພພິບັດ ຈຳນວນ 89 ຕື້ກວ່າກີບອີກດ້ວຍ.