ໃນໄລຍະວັນທີ 2-3 ສິງຫາ ປີ 2020 ເກີດມີຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ນໍ້ານານ ໄດ້ລົ້ນຝັ່ງຖ້ວມບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນເມືອງນານ ໃນວັນທີ່ 3 ສິງຫາ​2020 ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລວມທັງໝົດ 9 ບ້ານໃນເທດສະບານເມືອງທີ່ຢູ່ລຽບແຄມນໍ້ານານ ປະກອບມີ: ບ້ານນາຝາຍ, ບ້ານນາເລົາ, ບ້ານປ່າໄຜ່, ບ້ານໂພນຫີນ, ບ້ານສີມຸງຄຸນ, ບ້ານທາດ, ບ້ານໂພນ ແລະບ້ານນາເຄິນ ປະຊາຊົນຫຼາຍຄອບຄົວ ຕ້ອງຂົນເຄື່ອງຂຶ້ນໄວ້ບ່ອນສູງ ປະຈຸບັນຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະຫາວິທີຊ່ວຍແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ: ຫຸມແພງ ສີດາໄລ ນັກຂ່າວເມືອງນານ

Loading...