ໃນວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 2021 ນີ້ ທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງລາວໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Timothy John BRAY ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກາແດງເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປະທານອົງການກາແດງລາວໄດ້ສະແດງການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງອົງການກາແດງເຢຍລະມັນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະພັດທະນາອົງການກາແດງລາວ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ການຮັດແຫນ້ນສາຍພົວພັນ ແລະທັງເປັນການແນະນຳໂຕໃນໂອກາດທີ່ທ່ານມາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ຂອງປະທານອົງການກາແດງລາວ,
ອົງການກາແດງເຢຍລະມັນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອອົງການກາແດງລາວເລີ່ມແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົນມາ ໂດຍສະເພາະການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານເລືອດເປັນຕົ້ນ ວຽກງານການບໍລິການເລືອດ, ທຶນຮອນ, ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິຈາກເລືອດ, ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານບໍລິຈາກເລືອດ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໄດ້ກໍ່ສ້າງວິຊາການ ເປັນຕົ້ນ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ການປະສານງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງກິດຈະກຳຮັບບໍລິຈາກເລືອດ; ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການບໍລິການເລືອດ ປະກອບກັບການມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການບໍລິການເລືອດໃຫ້ມີທຶນຮອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານເລືອດແບບສະໝັກໃຈບໍ່ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ ແລະ ອື່ນໆ,
ນອກຈາກນັ້ນ ການພັດທະນາດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນ: ການສະໜອງພາຫະນະລົດຕູ້ 19 ຄັນ, ລົດຈັກ 36 ຄັນ, ອາຄານ 11 ແຫ່ງ, ໄດ້ຮັບວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ລວມທັງເຄື່ອງປ້ອງກັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່ໃນບັນດາກາແດງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ລວມມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ 3.729.070ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າອົງການກາແດງເຢຍລະມັນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຈິງຈັງເຂົ້າໃນວຽກງານເລືອດຂອງລາວ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການທີ່ສະພາກາແດງເຢຍລະມັນຈະໄດ້ປິດຫ້ອງການຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານປະທານອົງການກາແດງລາວໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການກາແດງເຢຍລະມັນຈົ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງລາວ ບໍ່ວ່າທາງກົງຫຼື ທາງອ້ອມ ເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ວຽກງານເລືອດຢູ່ ສປປລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກາແດງສາຂາແຂວງຂອງເຢຍລະມັນ ຫຼື ກັບບັນດາກາແດງປະເທດເພື່ອນມິດ.
ທ່ານ Timothy John BRAY ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກາແດງເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ທ່ານປະທານອົງການກາແດງລາວທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ພ້ອມທັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ ຮຈ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ທີ່ໄດ້ມາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ເປັນປະທານອົງການກາແດງລາວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງອົງການກາແດງເຢຍລະມັນກໍຈະພະຍາຍາມປະສານງານຮ່ວມມືກັບອົງການກາແດງລາວຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.
ໂດຍ: ນັກຂ່າວ ອົງການກາແດງລາວ
Loading...