18.9.2020 ຍ້ອນຝົນຕົກບໍ່ຂາດສາຍຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນ ເນື່ອງຈາກພະຍຸຫມຸນເຂດຮ້ອນໂນອຶນ(Noul)ຫົວທີ່ 11 ປະຈຳປີ 2020 ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຊລະນອງ ແລະ ນໍ້າສາຍຕ່າງໆ ທົ່ວເມືອງຕະໂອ້ຍ ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລ້ວໄຫລຖ້ວມ ເນື້ອທີ່ນາ ແລະ ຫນອງປາຂອງປະຊາຊົຍພາບໃນເມືອງຕະໂອ້ຍຫລາຍບ່ອນເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຫລາຍພໍສົມຄວນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍການສັນຈອນເຄື່ອນ ໄຫວໄປມາຂອງປະຊົນ ຍ້ອນເສັ້ນທາງບາງສາຍ ແລະ ຂົວບາງບ່ອນຖືກຕັດຂາດ ແລະ ຖືກນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຫນັກ.

ປະຊາຊົນທຸກທົ່ວຫນ້າພາຍໃນເມືອງຕະໂອ້ຍ ຈົ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງ, ຄວນຕິດຕາມແຈ້ງການ ແລະ ການ ລາຍງານສະພາບອາກາດຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຫລີກລ້ງງຈາກຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

Cr: ສີສະຫວາດ

Loading...