ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງກະຈຽບໃນທາງຢາ

  • ໝາກອ່ອນສາມາດຮັບປະທານເພື່ອຂັບພະຍາດ
  • ນໍ້າກະຈຽບຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ
  • ນໍ້າກະຈຽບຊ່ວຍຫລຸດອາການໄອ
  • ໝາກກະຈຽບຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ ເປັນຢາລະບາຍ
  • ນໍ້າກະຈຽບມີວິຕາມິນຊີສູງ ຊ່ວຍແກ້ອາການເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວ
  • ນໍ້າກະຈຽບຊ່ວຍຮັກສາອາການຕ່ອມອັນທະໃຫຍ່