ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງການດື່ມນໍ້າຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ

ການຮັບປະທານຜັກສົດ, ໝາກໄມ້ທຸກມື້ ບໍ່ວ່າຈະນໍາມາກິນສົດໆ ຫລືຄັ້ນເອົານໍ້າມາດື່ມ ກໍ່ຈະໄດ້ທັງເກືອແຮ່ ແລະ ເອນໄຊທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນເກືອ ຫລື ນໍ້າປາ ທີ່ມີຄວາມເຄັມໃຫ້ໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ສ່ວນເກືອແຮ່ຈາກໝາກໄມ້ເປັນຄວາມເຄັມ ແລະ ຄວາມຫວານຈາກທໍາມະຊາດ ມີປະໂຫຍດໂດຍກົງຕໍ່ການກະຕຸ້ນຕ່ອມຕ່າງໆ ໃຫ້ຜະລິດຮໍໂມນທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

ການດື່ມນໍ້າໝາກໄມ້ ນໍ້າຜັກສົດທຸກໆມື້ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊທ່ນແຂງແຮງ ຜິວພັນສົດໃສ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ໂຣກຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍເຮົາອີກດ້ວຍ.