ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງກາເຟ

ປະໂຫຍດຂອງກາເຟ ນັ້ນເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ດື່ມກັນຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າມີຮ້ານກາເຟເກີດຂື້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ມີທັງຮ້ານນ້ອຍຮ້ານໃຫຍ່ ຈາກຈອກລະ 10 ໄປຈົນຮອດເຖີງ ຊາວປາຍພັນກີບ ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ນິຍົມໄປທົ່ວໂລກ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຕ້ອງດື່ມກ່ອນອອກໄປເຮັດວຽກ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຂາດບໍ່ໄດ້ແລ້ວຕ້ອງດື່ມຢູ່ທຸກມື້ ມີທັງກາເຟສົດ ກາເຟໂບຮານ ແລະ ຈາກທີ່ເຮົາດື່ມກັນຫຼາຍນີ້ເອງໄດ້ມີຜົນວິໄຈດ້ານຕ່າງໆ ອອກມາເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງການດື່ມກາເຟຊຶ່ງກໍ່ໄດ້ອອກມາຍອມຮັບວ່າມີປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ການຂັບສານພິດໃນຮ່າງກາຍ ຫລຸດອາການເຈັບປວດ ຫລຸດອາການທາງກະດູກ ແລະ ຂໍ່ ສາມາດທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ ເຮັດໃຫ້ສົດຊື່ນ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີມາດົນນັບເປັນພັນປີທີ່ພົບປະໂຫຍດຂອງກາເຟຄື

  1. ສະມານບາດແຜໄດ້ ກາເຟສາມາດລ້າງສານພິດ ເວລາທີ່ເກີດບາດແຜນັ້ນຫາກໃຊ້ກາເຟຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ບາດແຜໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຄົນສະໄໝກ່ອນຈຶ່ງໃຊ້ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ໃຊ້ຮັກສາບາດແຜນຳ
  2. ມີສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອີດສະຫຼະ: ສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ພົບເຫັນໃນພຶດທົ່ວໄປ ແລະ ຍັງມີສານອາຫານ ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມສົມບູນເຊັ່ນ: ວິຕາມິນຊີ ເອ ອີ ສັງກະສີຊີລິນຽນເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງກ່າວໄວ້ໃນຕໍາລາຈີນວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍມີສ່ວນໃນການປັບຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍ.
  3. ລະບົບປະສາດຄາເຟອິນ ມີປະໂຫຍດໃນການກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາມີຄວາມສົດຊື່ນແຕ່ກໍ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ວ່າຈະບໍ່ມີພິດເລີຍ ຫາກໄດ້ຮັບໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມກໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າໃນຫຼາກຫຼາຍວີທີຫຼຸດຄາເຟອິນ.
  4. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຕັບ ເພື່ອຂັບພິດ ແລະ ລະບົບທາງເດີນອາຫານຜົນຈາກການທົດລອງໃນທີ່ຕ່າງໆສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ສາມາດຈະຂັບພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ໂດຍສະເພາະລໍາໄສ້ໃຫ່ຍເຮັດຄວາມສະອາດລໍາໄສ້ໃຫ່ຍ ຈາກການລາຍງານຜົນທີ່ຕ່າງໆສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:
  5. ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫ່ຍ ໃນການຜ່າຕັດອາດຈະມີການແພ່ກະຈາຍແຕ່ກາເຟຊ່ວຍໃນການລ້າງພິດສ່ວນນັ້ນອອກໄດ້ ຊ່ວຍຂ້າປະສິດ ແລະ ຈຸລິນຊີໃນລໍາໄສ້ໃຫ່ຍ.
  6. ຄາເຟອິນຈາກກາເຟ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍຕົວຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍທີ່ດີ ແລະ ສານພິດທີ່ຢູ່ລໍາໄສ້.
  7. ຫຼຸດການອັກເສບຂອງລໍາໄສ້ໃຫ່ຍ ແລະ ຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດ.
  8. ຊ່ວຍໃນການລ້າງຕັບ ແລະ ໄຕ ໃນທາງການແພດກາເຟນັ້ນສາມາດທີ່ຈະເຮັດການຟອກໄຕໃຫ້ເກີດຄວາມສະອາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມເສຍຫາຍຈາກສານພິດຂອງເສຍທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປ ເຊິ່ງຊ່ວຍກັບຕັບ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດແລະປ້ອງກັນກ່ຽວກັບກິ່ນປາກ ສິວ ຖອກທ້ອງງ່າຍ ຮ່ອງຮອຍກ່ອນໄວ ແລະ ໂຣກອື່ນໆໄດ້.
  9. ເສີມສ້າງກລູຕາໄຮໂອນທີ່ຢູ່ໃນຕັບ ຕົວນີ້ເປັນສານທີ່ໃຊ້ໃນການຂັບພິດ ແລະ ມີສ່ວນໃນການປັບສີຜິວໃຫ້ຂາວຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຊ່ວຍໃນການຂັບສານພິດຕາມຮ່າງກາຍ.