ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງຂີ້ໝິ້ນ

ຂີ້ໝີ້ນເປັນສະໝຸນໄພທີ່ມີໃຊ້ມາດົນໃນບ້ານເຮົາ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນເລື່ອງສະໝຸນໄພທີ່ຊ່ວຍໃນການຮັກສາທ້ອງອືດ, ທ້ອງເຟີ້ ຖ້າເປັນທາພາຍນອກກຈະເປັນການທາເພື່ອບໍາລຸງຜິວພັນໃຫ້ໃສ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜິວເຮົານຽນຂາວຂຶ້ນສາມາດທີ່ຈະປະສົມກັບສະໝຸນໄພຊະນິດອື່ນໆໄດ້ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງກ່ຽວກັບຜິວ ແລະ ຮັກສາເລື່ອງຂອງທ້ອງນັ້ນໄດ້ຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວ ແລະຈະນໍາສະເໝີໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຮັກສາໂຣກ ແລະ ປ້ອງກັນໃນເລືອງອື່ນໆ ຫາກເຮົາໄດ້ຮັບປະທານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຈະຊ່ວຍຕ້ານໂຣກຕ່າງໆໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ 100 ຂໍ້ຈາກການວິໄຈມາແຕ່ລະຂໍ້ແນະນໍາທີ່ເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນດັ່ງນີ້:

  • ໂລກເບົາຫວານ: ຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ແລ້ວວ່າເກີດມາຈາກປະລິມານໃນເລືອດຂອງຄົນບໍ່ສົມບູນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກເບົາຫວານຂຶ້ນມາໄດ້ ຂີ້ຫມິ້ນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຣກເບົາຫວານ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍສາມາດກິນໄດ້ ເພາະວ່າມີຄຸນສົມບັດໃນການຄວບຄຸມຄວາມສົມດຸນນໍ້າຕານໃນເລືອດຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ຊ່ວຍໃຫ້ອິນວູລີນນັ້ນມີປະສິດທີພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການວິໄຈວ່າຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດເບົາຫວານຄວບຄຸມນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ດີຫຼາຍ ກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ໄດ້ທົດລອງກິນຂີ້ຫມິ້ນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.
  • ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດມະເຮັງ:  ສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາອາການອັກເສບໃນລະດັບເຊລໄດ້ລວມໄປເຖິງ DNA ຊ່ວຍໃນການຢຸດຢັ້ງເຊລມະເຮັງໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະກໍ່ຕົວເປັນມະເຮັງ ຫຼື ວ່າຫຼັງທີ່ເປັນມະເຮັງແລ້ວຈະຫຼຸດອາການລຸກລາມຂອງມະເຮັງໄດ້ຫຼາຍຫາກໃຊ້ຮ່ວມກັບການຮັກສາຈະຊ່ວຍໄດ້ດີຫຼາຍ.
  • ຊ່ວຍດູດຊືມສານພິດ: ໃນການກິນຂີ້ຫມີ້ນຈະຊ່ວຍໃນການທໍາຄວາມສະອາດລໍາໄສ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີເພາະວ່າຈະມີການດູດຊືມສານພິດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນລໍາໄສ້ ແລະ ຂັບຖ່າຍອອກໄປໄດ້.