ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງຊອກໂກແລັດ

ຊອກໂກແລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ມີຂ່າວຕ່າງໆ ວ່າຊອກໂກແລັດນັ້ນ ມີໂທດ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມກັບການຮັບປະທານຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຢ້ານຈົນບໍ່ກ້າຮັບປະທານ ແລະ ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງ ຊຶ່ງມີຂ່າວວ່າເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍໄດ້ ມີສາເຫດຂອງການເກີດໂຣກຫົວໃຈ ເບົາຫວານ ແລະ ໂຣກອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນຈຶ່ງບໍ່ຄວນທີ່ຈະຮັບປະທານ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ເຮົາຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າມີການປະສົມຊອກໂກແລັດທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ.

        ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີການປ່ຽນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ຂອງຊອກໂກແລັດ ຈາກການລາຍງານທາງຕ່າງປະເທດໄດ້ລະບຸວ່າຊອກໂກແລັດນັ້ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະຄວນທີ່ຈະກິນທຸກມື້ໄດ້ເລີຍສາມາດທີ່ຈະຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງໂຣກຫົວໃຈໄດ້ ເພາະຊອກໂກແລັດນັ້ນມີສານທີ່ຊື່ວ່າ ຟາໂວນອຍ(Flavonoid) ຊຶ່ງສານດັ່ງກ່າວມັກພົບໃນພືດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກລະແຊ້ງ, ຊາຂຽວ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍໃນໂກໂກ້ ຊ່ວຍໃນການປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງເກັດເລືອດ ແລະ ເຍື່ອບຸຂອງເລືອດ ຊຶ່ງພົບຜົນດີຕໍ່ທັງຫຼອດເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈ ແລະຍັງຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະໄດ້ອີກ ຈາກການທົດລອງສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃນເຄື່ອງຄວາມດັນໂລຫິດທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້ ໃນທາງອາເມລິກາໄດ້ເຮັດການທົດລອງໂດຍການໃຫ້ກຸ່ມຕົວຢ່າງກິນໂກໂກ້ ເປັນເວລາດົນ 8ອາທິດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນໂລຫິດຫລຸດລົງ ແລະ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຫົວໃຈວາຍໄດ້ ຊອກໂກແລັດສາມາດປ້ອງກັນໂຣກຫົວໃຈໄດ້ເຖິງ 50%.