ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງມັນດ້າງ

 • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະ ທ້ອງບໍ່ອືດທ້ອງ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການຍ່ອຍຂອງກະເພາະອາຫານເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ຊ່ວຍປັບລະດັບຄວາມສົມບູນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງມີແຮງບໍ່ອ່ອນເພຍງ່າຍ.
 • ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບກະເພາະ ແລະ ບໍາລຸງມ້າມ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຕໍ້ ຫຼື ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນເວລາກາງຄືນ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາໂຣກເບົາຫວານ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາອາການໂຕເຫຼືອງ.
 • ຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາສຽງຕໍ່ການເກີດເປັນໂຣກຫົວໃຈ.
 • ຊ່ວຍຢຸດຢັ້ງ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດເປັນໂຣກມະເຮັງຕ່າງໆ.
 • ຊ່ວຍຫຼຸດອາການຜື່ນຄັນຕ່າງໆຕາມຮ່າງການ ລວມທັງບາດແຜທີ່ໂພງ ຫຼື ມີໜອງອອກ.

ວິທີນໍາໝາກມັນມາກິນ.

 • ໃຫ້ນໍາມັນດ້າງບໍ່ຕ້ອງປອກເປືອກ 250 ກະຣາມ ມາຕົ້ມລວມກັບເຂົ້າ 150 ກະຣາມ ໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນ ເລະ ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນໃນເລືອດ ແລະ ປັັບລະດັບຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.
 • ໃຫ້ນໍາມັນດ້າງມາຕໍາ ແລ້ວນໍາມາພອກຮັກສາອາການເຕົ້ານົມມີຝີໜອງ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນປະມານ 3 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ.
 • ໃຫ້ນໍາມັນດ້າງປະມານ 400 ກະຣາມ ມາມັດລວມກັນ 50 ກະຣາມ ຜັກບົ່ວ 75 ກະຣາມ ແລະ ເຫັດຫອມ 50 ກະຣາມ ແລ້ວນໍາແຜ່ນເຕົາຮູ້ມາຫໍ່ແລ້ວໜຶ້ງໃຫ້ສຸກ ແລະ ຈະຊ່ວຍແກ້ອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ບໍາລຸງມ້າມກັບໄຕ.

ຂໍ້ຫ້າມໃນການກິນມັນດ້າງ.

 • ສໍາລັບແມ່ທີ່ໃກ້ຈະອອກລູກຄວນຫຼີກລ່ຽງການກິນມັນດ້າງ ເນື່ອງຈາກອາດຈະນໍາໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງອືດຂຶ້ນໄດ້.
 • ຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ມາເລເຣຍ ຫຼື ໂຣກບິດຢູ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງ.
 • ຜູ້ທີ່ມີອາການທ້ອງອືດ ຫຼື ທ້ອງຟ້ອງຢູ່ບໍ່ຄວນກິນ.
 • ບໍ່ຄວນນໍາມັນດ້າງໄປປະກອບອາຫານກັບໄຂ່ໄກ່.
 • ບໍ່ຄວນກິນມັນທີ່ຍັງດິບຢູ່ ເນື່ອງຈາກມີນ້ຳຕານສູງ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແກັສໃນກະເພາະອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ.