ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງສະຕໍເບີຣີ່

– ຊ່ວຍບູສລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ

– ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ ແລະຊະລໍການອຸດຕັນຂອງຫລອດເລືອດ

– ຊ່ວຍຫລຸດຄໍເລສເຕີຣອນ

– ບໍາລຸງສະໝອງ

– ຫລຸດຄວາມດັນເລືອດ

– ບໍາລຸງຜິວໃຫ້ເຕັ່ງຕຶງເບິ່ງອ່ອນກ່ວາໄວ

– ບໍາລຸງ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຕາ

– ຊ່ວຍຫລຸດນໍ້າໜັກ

– ປ້ອງກັນປັນຫາສຸຂະພາບແຂ້ວ

– ເປັນໝາກໄມ້ຕ້ານມະເຮັງ

– ແກ້ທ້ອງອືດ

– ຫລຸດອາການອັກເສບໃນຮ່າງກາຍ