ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງອາຫານຫຼາຍສີ

ສີມ້ວງ

ມີສານແອນໂທໄຊຍານິນ ມີກົດຕ້ານອະນິມູນອິດສະລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສື່ອມຂອງຮ່າງກາຍ ເເລະດວງຕາ ຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດ, ບໍາລຸງສະໝອງ.

ສີຂາວ

ມີໃຍອາຫານສູງ ເເລະມີເເຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ: ທີ່ໄດ້ມາຈາກກະທຽມ ເເລະ ຫົວຜັກໃຫຍ່ ຈະຊ່ວຍບໍາລຸງຜົມ ເເລະເລັບມືໃຫ້ເເຂງເເຮງ.

ສີເເດງ

ມີວິຕາມິນຊີ ທາດເຫຼັກໄລໂຄປິນ ເປັນສານຕ້ານອະນິມູນອິດສະຫຼະ ປ້ອງກັນການເກີດມະເຮັງ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສື່ອມຂອງເຊວ, ຊ່ວຍຫລຸດປະລິມານໄຂມັນໃນເລືອດ.

ສີຂຽວ

ເຕັມໄປດ້ວຍຄໍໂລຟິວ ລູທີນ ຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນ ເເລະມີໃຍອາຫານສູງ.

ສີສົ້ມ,ເຫຼືອງ

ເຕັມໄປດ້ວຍເບຕາເເຄໂລທີນ, ວິຕາມິນເອ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດມະເຮັງ ບໍາລຸງສາຍຕາ ເເລະລົດລະດັບຄໍເລັດເຕີຣໍ.