ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກຄາຍ

 • ຊ່ວຍຫລຸດເຫື່ອອອກມາຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ.
 • ຊ່ວຍແກ້ອາການຫອບຫືດ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນອາການໄສ້ເລື່ອນ.
 • ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງ.
 • ຊ່ວຍຫລຸດອາການໄອ ແລະ ຂັບຂີ້ກະເທີ່
 • ຊ່ວຍຫລຸດອາການທ້ອງສຸ ດີຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່າຍ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍດີຂຶ້ນ
 • ຊ່ວຍຫລຸດລະບົບເລືອດຄ້າງ ຫຼື ເກີດການຟົກຊໍ້າໃນຮ່າງກາຍ.
 • ຊ່ວຍແກ້ອາການຮອບເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕີ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາອາການປວດທາງເດີນປັດສະວະ.
 • ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຜົດຜື່ນ ຫຼື ຄັນຕາມຜິວໜັງ.

 ວິທີການນໍາໝາກຄາຍມາກິນ.

 • ໃຫ້ນໍາໝາກຄາຍສຸກ 3 ໝາກມາໜຶ້ງກັບນໍ້າຕານ 30 ກຣາມ ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ ແລະ ຫອບຫືດໄດ້ດີ.
 • ໃຫ້ນໍາເອົາເນື້ອໝາກຄາຍມາປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງກິນເປັນປະຈໍາຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂື້ນ.
 • ໃຫ້ນໍາເອົາໝາກຄາຍແຫ້ງປະມານ 30 ກຣາມ ມາຕົ້ມກິນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດໄດ້ດີ.
 • ໃຫ້ນໍາເນື້ອໝາກຄາຍ 15 ກຣາມ ມາປະສົມກັບໝາກກະທັນ, ເຫຼົ້າ, ຂີງແກ່ ແລະ ນໍ້າ ກິນເປັນຊາພຽງມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງ ເກີດລູກດີຂື້ນ ແລະ ຊ່ວຍຢືດເວລາຂອງການມີຮອບເດືອນອອກໄປ.

       ຂໍ້ຫ້າມໃນການກິນໝາກຄາຍ

 • ຜູ້ຍິງທີ່ກໍາລັງຖືພາຢູ່ບໍ່ຄວນກິນ.
 • ໃນໝາກຄາຍມີສານໄອໂດເຈນໄຊຍາໄນດົວຢູ່ຈຶ່ງບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກອາດເກີດເປັນພິດໃນຮ່າງກາຍຂຶ້ນໄດ້.