ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກຍໍ ສັບພະຄຸນທາງຢາ

ທຸກສ່ວນຂອງໝາກຍໍນັ້ນສາມາດບໍາລຸງ ແລະ ຮັກສາຮ່າງກາຍໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ຊຶ່ງໃນຕໍາລາຢາບູຮານໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າແກ້ພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນເອງກໍ່ມີລາຍງານການວິໄຈທີ່ບົ່ງບອກເຖິງໝາກຍໍດ້ວຍ

          ເປືອກ ແລະ ຕົ້ນ: ສາມາດນໍາໄປຕົ້ມແກ້ອາການໄຂ້ຈັບສັ່ນ ແກ້ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ ຫຼື ປະສົມກັບສະໝຸນໄພອື່ນເພື່ອປະສິດທິພາບໃນການຮັກສາ

ໃບ: ມີຣົດຂົມ ກິນແກ້ຖອກທ້ອງ ແກ້ພະຍາດກ່ຽວກັບທ້ອງອື່ນໆ ທ້ອງອືດ ອາການໄອ ເລືອດຈາງ ນອກຈາກນໍາໄປກິນແລ້ວຍັງນໍາໄປປີ້ງໄຟອຸ່ນໆນໍາມາສະຫມານບາດແຜ ສາມາດແກ້ອາການປວດຂໍ້ຕ່າງໆ ພະຍາດປະດົງ ຫຼື ນໍາມາເພື່ອຂ້າເຫົາໄດ້

ໝາກ: ແກ້ຮາກ ຈະເລີນອາຫານ ຮ້ອນໃນ ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ ຟອກເລືອດ ຂັບນໍ້າຄາວປາ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ຂ້າພະຍາດໃນລຳໄສ້ ເບື່ອອາຫານ ຫອບຫືດ

ຮາກ: ເປັນຢາລະບາຍ ນໍາໄປເຮັດສີຍ້ອມຜ້າໄດ້

ໝາກຍໍມີສານອາຫານຫຼາຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ວິຕາມິນຊີ, ບີ, ບີ1, ເອ ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ໄນອາຊິນ ເຫຼັກ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີສານຢ່າງອື່ນທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນ

ໄພເຊີຊີໂອນິນ ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ ຫລຸດອາການອັກເສບ ແລະ ອາການເຈັບຂອງຂໍໍ່ໄດ້

ສໂຄໂບເລຕັນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດດີ ຫລຸດຄວາມດັນ

ໄບໂອລາໂວນອຍ ເພີ່ມພູມຕ້ານທານຕໍ່ແບັກທີເຣຍ ແລະ ໄວຣັດ ບໍາລຸງຕັບ ແລະ ບໍາລຸງສາຍຕາ

ເຊໄຣໂຕນິນ ຊ່ວຍຮັກສາສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອາລົມ

ເຊໂຣນິນ ຮັກສາກ່ຽວກັບພະຍາດພູມແພ້ ການຕິດເຊື້ອ

ເຊໂນໂຕນິນ ບໍາລຸງອາການເຈັບຫົວ ພະຍາດຊຶມເສົ້າ ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ

          ການເປັນພິດຂອງໝາກຍໍ ເມື່ອມີປະໂຫຍດກໍ່ຕ້ອງມີໂທດເປັນຂອງຄູ່ກັນ ຕໍາຣາເຂົາບອກວ່າບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໄຕ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍເກີນໄປ