ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກມັງກອນທີ່ “ຄົນຖືພາ” ຫ້າມພາດ

  1. ຊ່ວຍຄຸມນໍ້າຕານ

ຮັບປະທານໝາກມັງກອນຫຼັງອາຫານມີປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ດີ

  1. ປ້ອງກັນຫວັດ

ເພາະໃນໝາກມັງກອນອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີ

  1. ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຫົວໃຈ

ເພາະໝາກມັງກອນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີແຄລໍຣີຕໍ່າຊ່ວຍຫລຸດຄໍເລດເຕີຣໍໃນເສັ້ນເລືອດ

  1. ຫລຸດຜິວດຳໄໝ້ເສຍ

ໃຊ້ໝາກມັງກອນທີ່ແຊ່ເຢັນໆມາທາຜິວໄດ້ເພາະໃນໝາກມັງກອນມີວິຕາມິນບີ 3 ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບໍລິເວນທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້

  1. ຫລຸດອາການອືດທ້ອງ

ເພາະໝາກມັງກອນມີໄຟເບີສູງ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ດີ