ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກສາລີ້

  • ປະໂຫຍດຂອງຫມາກໄມ້ສາລີ
  • ສາລີ້ເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ເຢັນ ຈຶ່ງຊ່ວຍຮັກສາອາການແລະດັບພິດຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
  • ສາລີ້ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍສະເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ
  • ຊ່ວຍລະງັບປະສາດ ຜ່ອນຄາຍຄວາມກັງວົນ ບໍ່ສະບາຍໃຈ ມີຄວາມທຸກໃນຈິດໃຈ
  • ກິ່ນຫອມຂອງສາລີຊ່ວຍກະຕຸ້ນຈິດໃຈເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນເບີກບານ