ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກອື

* ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດໂຣກມະເຮັງ

* ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂຣກຫລອດເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ໂຣກຫົວໃຈ

* ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕ່ອມລູກໝາກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຫລາຍຂຶ້ນ

* ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດເມື່ອຍບໍລິເວນຂໍ້ເຂົ່າ ແລະ ແອວ

* ຊ່ວຍຊະລໍໄວຄວາມເຖົ້າ

* ຊ່ວຍບໍາລຸງ ແລະ ຮັກສາສາຍຕາ

* ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂຣກໜິ້ວ

* ຊ່ວຍຫລຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ

* ຊ່ວຍບໍາລຸງຕັບ ແລະ ໄຕ ໃຫ້ແຂງແຮງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ໝາຫອຶມີລິດອຸ່ນບໍ່ຄ່ອຍເໝາະກັບຄົນທີ່ກະເພາະຮ້ອນເຊັ່ນ: ທ້ອງອືດ, ມີບາດແຜໃນປາກ, ເຫືອກບວມ