ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກເລັ່ນ

ໃນໝາກເລັ່ນມີສານຈຳພວກແຄໂຣທີບອຍ ຊື່ໄລໂຄພີນ (Lycopene) ຊື່ງເປັນສານສີແດງ ແລະ ວິຕາມິນຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນບີ 1 ບີ 2 ວິຕາມິນເຄ ໂດຍສະເພາະວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນຊີ ມີໃນປະລິມານສູງ ມີກົດມາລິກ ກົດຊິດຣິກ ຊີ່ງໃຫ້ລົດຊາດສົ້ມ ແລະ ມີກູຕາມິກ (Glutamic) ຊື່ງເປັນກົດອະມີໂນຊ່ວຍເພີ່ມລົດຊາດໃຫ້ອາຫານ ນອກນີ້ຍັງປະກອບດ້ວຍສານເນຕ້າ-ແຄໂຣທີນ ແລະ ແຮ່ທາດຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ແຄວຊຽມ ຟອດຟໍຣັດ ເຫຼັກ ເປັນຕົ້ນ

  • ສັບພະຄຸນ
  1. ໝາກເລັ່ນຈະມີລົດຊາດສົ້ມ ຊ່ວຍດັບກະຫາຍ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ບໍາລຸງ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ກະເພາະອາຫານ ລຳໄສ້ ໄຕ ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີດ້ວຍ ຊ່ວຍຂັບພິດ ແລະ ສີ່ງຕົກຄ້າງໃນຮ່າງກາຍເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ການເປັນອາຫານສຳລັບຄົນເປັນພະຍາດນິ້ວ ວັນນະໂລກ ໄທຟອຍ ຫູອັກເສບ ແລະ ເຫຍື້ອຕາອັກເສບ ໂດຍຮັບປະທານໝາກໄມ້ສົດ ຜູ້ທີ່ຮັບປະທານໝາກເລັ່ນເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍລົດອັດຕາການເກີດພະຍາດມະເຮັງໃນລຳໄສ້ ແລະ ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ
  2. ຊ່ວຍເປັນຢາຮັກສາພະຍາດຜີວໜັງທີ່ຖືກແດດເຜົາໂດຍໃຊ້ໃບຕຳໃຫ້ລະອຽດທາບ່ອນທີ່ເປັນ
  3. ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບແຂ້ວໂດຍນໍາຮາກລໍາຕົ້ນ ແລະ ໃບແກ້ຕົ້ມກັບນໍ້າແລ້ວດື່ມ
  4. ຊ່ວຍຮັກສາສີວ ຊ່ວຍສະມານຜີວໜ້າໃຫ້ເຕັ່ງຕື່ງໂດຍໃຊ້ນໍ້າໝາກເລັ່ນພອກໜ້າ ຫຼື

ໝາກເລັ່ນສຸກຟານບາງໆແປະເທີ່ງໃບໜ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜີວໜ້າອ່ອນນຸ່ມ