ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກແຕງ

  • ຊ່ວຍຂັບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຖອນພິດໄຂ້ຕ່າງໆ.
  • ຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ ແລະ ເປັນຢາລະບາຍ.
  • ຊ່ວຍຮັກສາໂຣກຫວັດ ແກ້ອາການໄອ ແລະ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ອອກຈາກລໍາຄໍ.
  • ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຣກເບົາຫວານ ຫຼື ນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງໄດ້ດີ.
  • ຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກພະຍາດບ້າໝູ.
  • ຊ່ວຍຂັບພະຍາດ ແລະ ແກ້ອາການບວມນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ.
  • ດີຕໍ່ລະບົບລໍາໄສ້ ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍໄດ້ເປັນປົກກະຕິປ້ອງກັນໂຣກລິດສີດວງທະວານ.
  • ຊ່ວຍຮັກສາອາການ ແລະ ຮັກສາໂຣກບິດໄດ້.
  • ຊ່ວຍແກ້ອາການຕົກຊ້ຳ ຫຼື ຖືກແມ້ງໄມ້ກັດ.