ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດດີໆຂອງໝາກແຫ້ວ

 • ຊ່ວຍບັນເທົາ ແລະ ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ ແລະ ອາຫານຄາຍນ້ຳ.
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ.
 • ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຄໍອັກເສບ.
 • ຊ່ວຍຂັບຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາໂຣກເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ.
 • ຊ່ວຍຂັບນ້ຳນົມ ແລະ ຂັບປັດສະວະ
 • ຊ່ວຍຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ເກີດໂຣກພາຍໃນຮ່າງກາຍໂດຍສານທີ່ມີຊື່ວ່າ: ພູຊິນ ທີ່ມີຢູ່ໃນໝາກແຫ້ວ.
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງປອດໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ວິທີນໍາໝາກແຫ້ວມາກິນ.

 • ໃຫ້ນໍາຫມາກແຫ້ວປະມານ 60 ກະຣາມຕົ້ມລວມກັບແມງກະພຸ່ນ 60 ກະຣາມ ມາກິນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້.
 • ໃຫ້ນໍາໝາກແຫ້ວປະມານ 5 ຫົວມາຕົ້ມລວມກັບເປືອກຫມາກກ້ຽງແຫ້ງນໍາມາກິນຊ່ວຍຫຼຸດອາການຄວາມດັນເລືອດສູງ.
 • ໃຫ້ນໍາໝາກແຫ້ວສົດມາທຸບໃຫ້ພໍແຕກ ແລ້ວນໍາໄປຕົ້ມນ້ຳດື່ມ ຫຼື ຫາກຢາກກິນສົດກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນຈະຊ່ວຍແກ້ອາການຮ້ອນໃນ ຫຼື ເຈັບຄໍ ໃຫ້ດີີຂຶ້ນໄດ້.
 • ໃຫ້ນໍາໝາກແຫ້ວມາຕົ້ມໃຫ້ຮ້ອນພພ້ອມປະສົມກັບເຫຼົ້າ 2 ຈອກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປັນຫາເລືອດອອກທາງທະວານໜັກດີຂຶ້ນ.