ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນໝາກຂີ້ຫູດ

ໃບ:​ ສາມາດນຳໄປປະກອບອາຫານໄດ້ໃຫ້ຣົດຊາດທີ່ດີ ແລະ ດັບຄວາມຄາວຂອງຊີ້ນເຮັດໃຫ້ອາຫານແຊບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໝາກ: ໃຊ້ສະຜົມ ເຮັດໃຫ້ຜົມດຳເງົາງາມ ແກ້ຄັນຫົວ ປ້ອງກັນລັງແຄ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ໝາກຂີ້ຫູດບໍ່ມີຟອງບໍ່ທຳລາຍເສັ້ນຜົມ ເຮັດໃຫ້ຜົມມື່ນ ແລະ ສາມາດປະສົມກັບຢາສະຜົມໄດ້ອີກ.

ວິທີໃຊ້:

  1. ເອົາໝາກຂີ້ຫູດມາຜ່າແລ້ວບີບເອົານ້ຳເອົາແກ່ນອອກພ້ອມ ກ່ອນທີ່ຈະສະໃຫ້ລ້າງຜົມດ້ວຍນ້ຳລ້າແລ້ວຈຶ່ງຖອກນ້ຳໝາກຂີ້ຫູດ ນວດໃຫ້ທົ່ວຫົວ ປະໄວ້ 2-3 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກ.
  2. ປອກເປືອກໝາກຂີ້ຫູດ ເອົາເປືອກໄປຕຳໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວເອົາຫນ່ວຍທີ່ປອກເປືອກແລ້ວໄປບີບລົງປະສົມກັນແຊ່ປະໄວ້ 15 ນາທີ ແລ້ວນຳໄປສະຜົມ.
  3. ເອົາໝາກຂີ້ຫູດໄປເຜົາໄຟ ໃຫ້ພໍມີກິ່ນຫອມແລ້ວເອົາໄປຊອຍເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາໄປປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ ໃຊ້ຜ້າຕອງເອົານ້ຳຈະມີກິ່ນຫອມ ແລະ ເກັບໄວ້ໃຊ້ສະຜົມໄດ້ຫຼາຍມື້.
  4. ເອົາໝາກຂີ້ຫູດມາເຜົາໄຟ ໃຫ້ສຸກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ໜ່ວຍ ເອົາໄປຜ່າແລ້ວບີບໃຫ້ທົ່ວຫົວປະໄວ້ 20 – 30 ນາທີ ຈະຊ່ວຍກຳຈັດເຫົາໄດ້.
  5. ເອົາໝາກຂີ້ຫູດມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ເອົາມາຜ່າ ແລ້ວເອົາແກ່ນອອກໃຫ້ສະອາດນຳໄປປາດຫຼື ວ່າປັ່ນກໍໄດ້ຕົ້ມໃສ່ກັບນ້ຳໃຫ້ຟົດ 15 ນາທີ ແລ້ວມາຕອງເອົາສະເພາະນ້ຳເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວເອົາໄປຕົ້ມອີກເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວເກັບໃສ່ຕຸກໄວ້ໃຊ້ຕໍ່ໆໄປ.
  6. ແກ້ໄອ ໂດຍນຳເອົາ ໝາກຂີ້ຫູດມາຜ່າແລ້ວບີບເຂົ້າລຳຄໍປະມານ 3-4 ເທື່ອ ຫຼື ປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນຄ່ອຍໆກິນໄປເລື້ອຍໆ ຊ່ວຍແກ້ໄອ ແລະ ລະລາຍຂີ້ກະເທີ່ ຄວນໃຊ້ວິທີນີ້ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານໄປແລ້ວ 2 ຊົ່ວໂມງ
  7. ແກ້ທ້ອງອືດ ໝາກຂີ້ຫູດສາມາດແກ້ທ້ອງອືດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍເອົາໝາກຂີ້ຫູດມາຫນື້ງປະມານ 10​-​20 ນາທີ ປອກເປືອກໝາກຂີ້ຫູດໃຫ້ລະອຽດ ເອົາມາປັ້ນໃຫ້ມີຂະໜາດພໍເໝາະກັບເມັດຢາກໍສາມາດເກັບໄວ້ກິນຍາມທ້ອງອືດ ເທື່ອລະ 3 ເມັດ.
  8. ສາມາດໃຊ້ເຮັດເປັນນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍໄດ້ ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ ສາມາດໄດ້ຈາກໝາກ ແລະ ຕົ້ນຂອງໝາກຂີ້ຫູດ ໃຊ້ຫລຸດອາການຕັນດັງ ມີກິ່ນຫອມເມື່ອດົມເຮັດໃຫ້ອາການຕັນດັງຫລຸດລົງໄດ້ ແກ້ຫວັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໃຊ້ຖູນວດ ຫລຸດອາການເຈັບປວດໄດ້.