ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງຮາກດອກບົວ

  • ຊ່ວຍຫລຸດອາການຮ້ອນໃນ ແລະ ຫິວນ້ຳ
  • ຊ່ວຍແກ້ໄອ ແລະ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ອອກຈາກລຳຄໍ
  • ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ຫຼື ຮັກສາອາການເລືອດດັງອອກ
  • ຊ່ວຍບຳລຸງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ໄດ້ແກ່ ຫົວໃຈ, ຕັບ, ມ້າມ, ໄຕ ຫຼື ກະເພາະອາຫານ ເປັນຕົ້ນ
  • ຊ່ວຍແກ້ອາການປວດຮາກແລ້ວມີເລືອດອອກມາ
  • ຊ່ວຍຮັກສາທ້ອງບິດ ຫຼື ອາການເຈັບທ້ອງ
  • ຊ່ວຍໃນການບຳລຸງສາຍຕາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແກ້ພາວະຕາອັກເສບ
  • ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີພະລັງ ແລະ ແກ້ອາການອ່ອນເພຍງ່າຍ
  • ຊ່ວຍບຳລຸງລະບົບສະໝອງໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ