ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໝາກມອນ

  • ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບໄດ້ສະບາຍຂຶ້ນ ແກ້ອາການນອນບໍ່ຫລັບ
  • ຊ່ວຍແກ້ອາການໄຕໄຂ່ ແລະ ບຳລຸງມ້າມ
  • ຊ່ວຍຫລຸດອາການກະສັບກະສ່າຍ ແລະ ເຫື່ອອອກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິຂະນະນອນຫລັບ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບ ມີສະມາທິ ຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ
  • ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນ
  • ຊ່ວຍບຳລຸງລະບົບສາຍຕາໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຂຶ້ນ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ຜົມດົກດຳເງົາງາມ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນພາວະຫລອດເລືອດແຂງຕົວ
  • ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດອັນໄຊເມີ ຫຼື ພາວະຄວາມຈຳເຊື່ອມ