ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໝາກມີ້

ໃບ: ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງເລືອດ ຊ່ວຍຂັບພະຍາດ ແກ້ກາມພະຍາດ ພະຍາດບ້າໝູ ຫຼື ອາການຖອກທ້ອງ ຕະຫຼອດຈົນແກ້ອາການຈາກພະຍາດຜິວໜັງຕ່າງໆ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃນການລະງັບປະສາດໄດ້ດ້ວຍ ໃຫ້ຣົດຫວານຊຸ່ມຄໍ

ຢາງ: ຊ່ວຍແກ້ອາການຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງອັກເສບ ຫຼື ບາດແຜທີ່ມີໜອງອັກເສບຊຳເຮື້ອ ແລະ ແກ້ອາການບວມອັກເສບໃຫ້ຣົດຝາດ

ເຍື້ອຫຸ້ມແກ່ນສຸກ: ຊ່ວຍສຳລັບການບຳລຸງກຳລັງ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈສົດຊື່ນ ພ້ອມທັງເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ໃຫ້ຣົດຫອມຫວານ

ແກ່ນ: ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງກຳລັງ ຂັບນໍ້ານົມ ບໍາລຸງນໍ້ານົມ ຄວນນໍາໄປຕົ້ມ ຫຼື ເຜົາສຸກກ່ອນຮັບປະທານໃຫ້ຣົດມັນ