ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ອົງການໄອຍະການເຂດ I,II ເຂດ III ໂດຍມີທ່ານ ຄໍາສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,ທ່ານ ບຸນເລື່ອມ ມະນີວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ,ມີອົງການໄອຍະການເຂດ-ພາກ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຂົງເຂດຕຸລາການເຂົ້າຮ່ວມ.
ພິທີຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນນີ້ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ 2 ທ່ານຄື: ທ່ານ ເພັດສີດາ ແສງພະຈັນ ຫົວໜ້າຂະແໜງຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີເດັກ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຈັນສະ ໄໝ ຊຸມພົນພັກດີ ຂື້ນເປັນຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ,ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ນາງ ໄຊຄໍາ ສຸລິດອນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີເດັກ ເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ,ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ດາວວອນ ພົງປະດິດ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຂື້ນເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງຕິດ ຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີເດັກ.ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ວັນນະສຸກ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ,ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ນໍລະສິງ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ,ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ອານຸສັກ ສຸລິຍະມາດ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີເດັກຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ.ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຊັບຊ້ອນພະນັກງານວິຊາການ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍຊັບຊ້ອນທ່ານ ນາງ ວົງຈິດ ຈັນສະຫວ່າງ ໄປຢູ່ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາສະຖານທີ່ກັກ ຕົວ,ກັກຂັງ,ສູນດັດສ້າງ,ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມສໍາລັບເດັກກະທໍາຜິດ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງຕື່ມອີກ.ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຊັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ I,II ແລະເຂດ III ແຂວງຫຼວງພະບາງຄື: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ I ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ນາງ ສິລິພອນ ປະດິດຈິດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ໄປເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ ແລະ ຄ້າຍດັດສ້າງ, ທ່ານ ນາງ ຈັນສະໝອນ ສູນນະລາດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ໄປເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ,ທ່ານ ອູ່ບີ່ ເພັດທະນົງ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຂື້ນເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ I ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ນາງ ອໍາຄູນ ປະດິດບໍ່ແກ້ວ ພະນັກງານວິຊາການ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ I , ທ່ານ ອານຸວັນ ພອນດາລາ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດວງຈັນ ຈັນທາອ້ອມ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ຍົກຍ້າຍທ່ານ ຄໍາຈັນ ອະໄພຜົນ ພະນັກງານວິຊາການໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ I ໄປຢູ່ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາສະຖານທີ່ກັກຕົວ,ກັກຂັງ,ສູນດັດສ້າງ,ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມສໍາລັບເດັກກະທໍາຜິດ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ.ສໍາລັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ II ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ສະເຫຼີມ ດວງມະໂນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາການ ເປັນຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ II ,ຍົກຍ້າຍທ່ານ ສຸລິຍັນ ທໍາມະລາດ ພະນັກງານວິຊາການ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ II ໄປຢູ່ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ,ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຄໍາພຸດ ວິໄລພອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ເປັນຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການເຂດ II ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ III ໄດ້ຍົກຍ້າຍທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະພອນ ພະນັກງານວິຊາການ ໄປຢູ່ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ,ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ນາງ ຫົງລະພິມ ຈັນທະລາດ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຂື້ນເປັນຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ III ແລະ ນອກນນີ້ຍັງຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ສະເຫຼີມ ເມກສະຫວັນ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ບຸນຄົງ ວັນນະລັດສະໝີ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ອົງການໄອຍະການເຂດ III ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ຕອນທ້າຍຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ຄໍາສານສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຕື່ມອີກ.
 
ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ
Loading...