ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປັບປຸງໂຮງພິມຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ບໍລິສັດ ລິດປັນຍາ ອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເຂົ້າມາຮ່ວມທຸລະກິດພັດທະນາໂຮງພິມຂອງຕົນ ແລ້ວປ່ຽນຊື່ເປັນ ໂຮງພິມ ໂຊກພາໄຊ ຈໍາກັດ, ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 75.159.765.000 ກີບ, ໂດຍມີກໍານົດເວລາຮ່ວມທຸລະກິດ 45 ປີ, ໃນນີ້ ຝ່າຍບໍລິສັດ ຖືຫຸ້ນ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຖືຫຸ້ນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍໂດຍເອົາຊັບສິນປະກອບເຂົ້າເປັນທຶນ.
ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຄໍາໄຕ ຄໍາແພງເພັດ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອກ່ອນ ໂຮງພິມຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນພຽງໂຮງພິມຂະໜາດນ້ອຍ, ເຄື່ອງຈັກບໍ່ທັນສະໄໝ, ການບໍລິການການພິມ ກໍ່ຍັງຈໍາກັດ, ບໍ່ໄດ້ເປີດກ້ວາງ ແລະ ຮັບໃຊ້ສະເພາະແຕ່ພາຍໃນກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເທົ່ານັ້ນ; ແຕ່ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນເຂົ້າມາຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງຫລາຍຢ່າງຄືນໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ໂຮງພິມແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ແລະ ຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ, ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພິມພາຍໃນກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍ່ຄື ຂອງສັງຄົມໂດຍທົ່ວໄປ.
ທ່ານນາງ ສຸນັດຕາ ລິດປັນຍາ, ປະທານບໍລິສັດ ລິດປັນຍາ ອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າມາປັບປຸງໂຮງພິມຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ: ກໍ່ສ້າງອາຄານ 3 ຫລັງ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກໃໝ່ 13 ລາຍການ ໂດຍສາມາດພິມໄດ້ 4 ສີ, ນັບທັງ ປະກອບຄີວພີວເຕີ, ເຟີນີເຈີ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໂຮງພິມແຫ່ງນີ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ສາມາດຮັບໃຊ້ການພິມໃຫ້ທົ່ວກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກໍ່ຄື ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ສັງຄົມໂດຍທົ່ວໄປ.
ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສິ່ງພິມທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນ ລວມມີ: ປື້ມອ່ານ-ປື້ມຂຽນທຸກຊະນິດ, ປະຕິທິນ, ໃບບິນ, ໃບຍ້ອງຍໍ, ຖົງ, ແບບຟອມ ແລະ ແຟ້ມໃສ່ເອກະສານຕ່າງໆ, ລວມທັງຜະລິດປື້ມຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປື້ມແຊ໋ກທະນາຄານ, ໃບຕາດິນ ແລະ ໃບປະກາສະນິຍະບັດ, ແລະ ຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ.
ສຳລັບທິດທາງພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນ ແມ່ນຈະຍົກລະດັບການລົງທຶນ ດ້ວນການຊື້ເຄື່ອງຈັກເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜະລິດສິ່ງພິມທີ່ມີຄວາມປອດໄພລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົ້ນ: ອີ-ບໍເດີພາດ, ອີ-ພາດສະປອດ, ປື້ມຝາກເງິນທະນາຄານ, ຜະລິດບັດ ATM, ບັດວີຊ່າ ແລະ ບັດພະນັກງານ.

 

ໂຮງພິມ ໂຊກພາໄຊ ຈໍາກັດ ຕັ້ງຢູ່ະຖົນໜອງບອນ, ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ພິທີເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2019 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານພົນໂທ ວິໄລ ຫລ້າຄໍາຟອງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.