ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2023, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ສັນຈອນຜ່ານຂົວນໍ້າມອນ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 13 ເໜືອ ກ່ຽວ ກັບການປິດການສັນຈອນເທິງໜ້າຂົວ ຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະສ້ອມແປງ 12 ວັນ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15-26 ກຸມພາ 2023 ນີ້.
ທ່ານ ແວ່ນແກ້ວ ແສງແກ້ວວົງພະຈັນ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 7855/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 04 ເມສາ2022 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ແຈ້ງການຂອງກົມຂົວທາງ ສະບັບເລກທີ 03478/ກຂທ, ລົງວັນທີ 09 ກຸມພາ 2023 ກ່ຽວກັບ ການປິດຊ່ອງການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງ ຂົວນໍ້າມອນ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງ ຈັນ.
ປັດຈຸບັນ ຂົວນໍ້າມອນ ກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະການສ້ອມແປງ ແລະ ຈະໄດ້ປິດຊ່ອງທາງ ການສັນຈອນເທິງໜ້າຂົວຊົ່ວຄາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-26 ກຸມພາ 2023 ເພື່ອຮັບປະກັນການສ້ອມແປງໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການສ້ອມແປງ ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລາຍລະອຽດໃນການປິດຊ່ອງຈາລະຈອນຄື:
ວັນທີ 15-26 ກຸມພາ 2023 ເວລາ 5:00-22:00 ເປັນເວລາ 12 ວັນ, ປິດການສັນຈອນລົດໜັກເທິງຂົວ(ນ້ໍາໜັກເກີນ 4 ໂຕນ), ລົດໃຫຍ່ (ນໍ້າໜັກໜ້ອຍກວ່າ 4 ໂຕນ) ແລະ ລົດຈັກ ສາມາດສັນຈອນໄດ້.
ວັນທີ 16-21 ກຸມພາ 2023 ເວລາ 22:00-5:00 ເປັນເວລາ 6 ວັນ, ປິດການສັນຈອນລົດໃຫຍ່ (ນໍ້າໜັກ ໜ້ອຍກວ່າ 4 ໂຕນ), ລົດຈັກ ສາມາດສັນຈອນໄດ້.
ວັນທີ 15-26 ເວລາ 22:00-5:00 ເປັນເວລາ 12 ວັນ, ປິດການສັນຈອນລົດໜັກ (ນໍ້າໜັກເກີນ 4 ໂຕນ), ລົດຈັກສາມາດສັນຈອນໄດ້
ສ່ວນການນໍາໃຊ້ທາງເວັ້ນແມ່ນນໍາໃຊ້ທາງດ່ວນ ສະຖານີວັງວຽງ ແລະ ສະຖານນີວັງຄີ ໃນໄລຍະການປິດຊົ່ວຄາວ.
Loading...